Beroepsvereniging Adiona

Als kindercoach ben ik aangesloten bij deze prachtige beroepsvereniging! Hieronder lees je wat hun missie is en wat ze voor ons vak doen!


Onze missie
Stichting Adiona zet zich in voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching en streeft naar een breed draagvlak van het vak in de maatschappij.

Onze visie

Als inspirerende en verbindende beroepsorganisatie voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching ondersteunt Stichting Adiona kindercoaches met de voor het vakgebied noodzakelijk geachte competenties.
Kindercoaches leveren op professionele wijze een wezenlijke bijdrage aan bewustzijnsontwikkeling van het kind en zijn omgeving!